دریافت فایل کاربرد مدیریت بار در بخش صنعت - پرداخت و دانلود آنی


دریافت فایل کاربرد مدیریت بار در بخش صنعت - پرداخت و دانلود آنی

کاربرد مدیریت بار در بخش صنعت

دانلود مقاله کاربرد مدیریت بار در بخش صنعت

دانلود کاربرد مدیریت بار در بخش صنعت

صنعت مدیریت بار جابجایی بار روش شناسی جابجایی بار کاربرد مدیریت بار در بخش صنعت  بکارگیری تکنیک جابجایی بار دانلود مقاله مدیریت کاربرد مدیریت بار در بخش صنعت
دسته بندیمدیریت
فرمت فایل doc
حجم فایل 32 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 11

کاربرد مدیریت بار در بخش صنعت

 
چکیده
هدف هر برنامه مدیریت بار این است که –تا جاییکه ممکن است- بار را در سطح ثابتی حفظ کند. به طوریکه سیستم بتواند به ضریب بار (load Factor) 100 درصد دست یابد. مهمترین مزیت مدیریت بار کاهش حداکثر تقاضا، کاهش تلفات توان بهره برداری بهتر از تجهیزات و صرفه جویی در هزینه ها از طریق حداکثر تقاضا است. جابجایی بار (load shifting) یکی

ادامه مطلبhttp://yazdfa.ir/papaerland/dlkonid10901.html